My Shortlists
Navi Mumbai
+View More

Akshar One Akshar

Sanpada Navi Mumbai.
Near Jyeshta Nagarik Virangula Kendra
8.50Cr - 12.00Cr
Units Available: 4 BHK Apartments/Flats
Possession: Dec 2025
Price of Akshar One Akshar

Property

Type

null SqFt
4 BHK Apartments/Flats
Bathrooms:4
₹ 8.50Cr+
null SqFt
4 BHK Apartments/Flats
Bathrooms:4
₹ 12.00Cr+