My Shortlists
Visakhapatnam
KRR Siri Chandhana Gardens - Project Images

KRR Siri Chandhana Gardens

Alamanda Visakhapatnam.
Near K.Kotapadu Police Station
3.50L - 14.00L
3500+ /SqYd
Units Available: Plots/Land
Possession: NA
Price of KRR Siri Chandhana Gardens

Property

100 SqYd
Plots/Land
Price : ₹ 3500/ SqYd
₹ 3.50L+
200 SqYd
Plots/Land
Price : ₹ 3500/ SqYd
₹ 7.00L+
300 SqYd
Plots/Land
Price : ₹ 3500/ SqYd
₹ 10.50L+